CLP-symboler Dator Säkerhetsuppgifter
under kontroll
SBLCore är ett unikt programpaket
utvecklat för att underlätta skapandet
och hanteringen av säkerhetsuppgifter.
CLP-symboler Stoppur Betydande tidsbesparingar SBLCore snabbar på ditt arbete avsevärt jämfört med den manuella
bearbetningen, översättningen och uppdateringen av säkerhetsuppgifter.
CLP-symboler Kikare Få en perfekt överblick Sofistikerad filtrering, automatisk klassificering
och kompletterande dokumentation, allt på ett ställe.

Det är SBLCore.
CLP-symboler Hammare Lagstiftnings försäkring
vid alla omständigheter
SBLCore tar bort risken för felaktigt bearbetade
säkerhetsuppgifter och den ofta långa sökningen efter lagstiftningsändringar.
CLP-symboler Inledande utbildning Stöd för utbildning och uppföljning Inledande utbildning, ett sofistikerat stödsystem,
och en väl utarbetad handbok ingår i varje licens.
Detta gäller också för successiva programuppdateringar.
CLP-symboler Stöd för flera språk Stöd för flera språk SBLCore stöder för närvarande 27 språk,
och fler läggs till kontinuerligt.
Viktiga fördelar med SBLCore

Viktiga fördelar med SBLCore

Genom att använda SBLCore har du ett brett utbud av verktyg inom räckhåll för att effektivisera och påskynda ditt dagliga arbete med sds-skapande, översättning och uppdateringar.

Hur fungerar SBLCore?

Hur fungerar SBLCore?

Med vår tydliga handledningsvideo kommer du att upptäcka hur SBLCore fungerar väldigt snabbt.

Om SBLCore

Om SBLCore

Mer än 500 företag använder vårt verktyg för att skapa, översätta och uppdatera materialsäkerhetsuppgifter. Se själv hur nöjda de är med SBLCore.

Ladda ner och prova vår 30-dagars gratisversion av SBLCore, utan någon skyldighet.
VIKTIGA FÖRDELAR MED SBLCore

Betydande tidsbesparingar

SBLCore snabbar på ditt arbete avsevärt jämfört med manuell bearbetning och översättning av säkerhetsuppgifter.

Mer

Perfekt översikt

Sofistikerad filtrering, automatisk klassificering och fullständig dokumentation, allt på ett ställe. Det är SBLCore.

Mer

Lagstiftnings försäkring

SBLCore tar bort risken för felaktigt bearbetade eller översatta säkerhetsuppgifter och den ofta långa sökningen efter lagstiftningsändringar.

Mer

Utbildning och support

Inledande utbildning, ett sofistikerat stödsystem och en väl utarbetad handbok ingår i varje licens. Detta gäller också för successiva programuppdateringar.

Mer

SBLCore ÖKAR DIN ARBETSEFFEKTIVITET

Skapande av en enda SDS för en distributör

150 min

manuellt

15 min

med användning av SBLCore

Skapande av en enda SDS för en tillverkare

360 min

manuellt

45 min

med användning av SBLCore

SBLCore ÄR VÄL UTFORMAD

Filter
 
Du kommer bland annat att bli av med de långa sökningarna efter de obligatoriska säkerhetsuppgifterna. Det är bara att använda ett filter.
Beräkning för blandningsklassificering
 
Det finns inga komplicerade beräkningar längre. För en snabb och bekväm klassificering, använd helt enkelt det relevanta alternativet.
Databas
 
SBLCore håller alla dokument för de säkerhetsuppgifter som skapas och hanteras av dig på ett ställe som en bilaga till SDS.

ÖVRIGA FUNKTIONER

Automatisk klassificering

Med hjälp av SBLCore kan du använda automatisk klassificering som utgår från ingående uppgifter och innehållande ämnen, med en knapptryckning. Detta genererar en klassificeringsbalans som förklarar klassificeringsberäkningarna i detalj. Avledning av akut toxicitet ATE och delvis omberäkning av miljöfarliga ämnen är en del av beräkningen. Beräkningen för blandningsrisken använder sig av sammanfattande formler för att bedöma substansernas additiva effekter.

Automatiska formuleringar

Auto-funktionen ger stor processförenkling - formuleringarna fylls i automatiskt i varje säkerhetsuppgift och alltid i enlighet med den slutliga klassificeringen. Detta eliminerar behovet att upprepade gånger fylla i lagtexter manuellt.

Skapande av en etikett och etikettark

Effektivisera din märkningsprocess samtidigt som du minskar risken för misstag. Med SBLCore kan du skapa etiketter och skriva ut dem i olika format, i appen eller utanför appen. En enda etikett kan snabbt förvandlas till ett stort etikettark. De kan fullständigt anpassas och sparas som mallar, samtidigt som du behåller all obligatorisk lagtext och piktogram. Med redigeraren kan du exportera anpassningsbara etiketter med dess instruktioner, om dina etiketter har skapats av grafiska designers.

UFI

Unik formuleringsidentifierare kan nu genereras med SBLCore. Mjukvaran har en integrerad UFI-generator som kan användas för att generera den nödvändiga koden baserat på den angivna informationen. För mer information om UFI finns webbplatsen generator-ufi.com tillgänglig, som bland annat innehåller en UFI-generator. Dessutom finns en UFI decoder-ufi.com -avkodare tillgänglig för att identifiera blandningsnummer och företags-ID som används för att bygga UFI-koden.

HÖGKVALITETSSTÖD GÖR DET MÖJLIGT ATT ARBETA MED SBLCore ENKELT OCH BEKVÄMT

Inledande utbildning

Inledande utbildning

Inledande utbildning och nyskapande kontroll innebär att både operativa specialister och utbildad personal kan skapa sds i SBLCore väldigt snabbt.

Support

Support

Våra specialister tillhandahåller både e-post och telefonsupport. De är redo att hjälpa till att lösa eventuella tekniska- eller användarproblem som du kan få inom kortast möjliga tidsram.

Handbok

Handbok

Alla installationer av SBLCore-programvaran levereras med en omfattande handbok som användare kan ha nära till hands.

Uppdateringar

Uppdateringar

SBLCore uppdateringar säkerställer inte bara teknisk stabilitet och stabil körning utan garanterar också den lagliga noggrannheten av de uppgifter som används.

LÄTT HANTERING AV FLERSPRÅKIGA SÄKERHETSUPPGIFTER I EN HELT LOKALISERAD MILJÖ

En av de främsta fördelarna med SBLCore är att du kan skapa säkerhetsdatablad på andra språk. Du kan bokstavligen med hjälp av en endaste knapp skapa ett säkerhetsdatablad för ett annat förutbestämt land. För närvarande finns SBLCore i 27 språkmutationer för 36 länder. Ytterligare länder läggs regelbundet till. Därtill möjliggör även lokaliserad användarmiljö en bekväm hantering på ditt modersmål.

 

Prov av säkerhetsuppgifter

Hur fungerar SBLCore

 

I vår korta video visar vi dig:

  • databas över farliga ämnen som levereras med mjukvaran
  • skapande av nya säkerhetuppgifter
  • hur man använder automatisk klassificering
  • autofill-funktionen
  • visa och exportera en säkerhetsuppgift
  • skapa en etikett och ett ark
  • översättning av säkerhetsuppgifter till flera språk
Hur fungerar SBLCore
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Phrases (EN)
Phrases

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Detergents (EN)
Detergents

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal

OM OSS

Vår erfarenhet med att dagligen generera säkerhetsuppdateringar fick oss att fundera på hur vi kunde förenkla processen för våra kunder. Därför skapade vi SBLCore. SBLCore är unik med att du kan generera, hantera och översätta materialsäkerhetsuppgifter internt. Därför har du allt under full kontroll och kan dra nytta av det stöd vi har via vår databas, genom vilken vi tillhandahåller regelbundna uppdateringar. Allt detta med tonvikt på personlig känsla, professionalism och framför allt en ingående kunskap om tillämplig lagstiftning.

Denna effektiva och tillförlitliga programvara är en produkt som vuxit fram av de anställdas mångåriga erfarenhet Gracilis och av SBLCore-teamets övertygelse om att sådana moderna och progressiva lösningar är hela industrins framtid. Lösningen gynnar användarna genom att öka arbetseffektiviteten när det gäller skapande och hantering av säkerhetsuppgifter och relaterade frågor.

Petr Podrazil

Petr Podrazil

Huvudutvecklare
Blanka Burešová

Blanka Burešová

Verkställande direktör

VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM SBLCore

"I vårt företag arbetar vi dagligen med en stor mängd säkerhetsuppgifter. Dessa innehåller ett antal applicerade råvaror, halvfabrikat och olika typer och nyanser av färger och byggmaterial. Det är också typiskt att blandningarna är relativt komplexa. Tack vare SBLCore-programvaran sparar vi inte bara mycket tid på att skapa säkerhetsuppgifter, men det gör det möjligt för oss att göra det i en enkel, transparent och användarvänlig miljö. Från vår synvinkel finns det andra fördelar, till exempel möjligheten att spara uppgifter i olika format eller exportera det till XML för att omedelbart kunna skicka till hälsovårdsministeriets server (CHLaP). "

Hradilová Alena
Institutionen för kvalitet och miljö
COLORLAK, a.s.

„Programvaran har förenklat skapandet av SDS på olika språk, gör förändringar vid uppdatering av materialets sammansättning, blandningar osv. Innan programvaran implementerades tog ett nytt SDS "flera dagar" att generera; idag tar det 1 timme, eller i fråga om en främmande språkversion från det slovakiska originalet, bara några minuter. Vi uppskattar det tekniska stödet, införandet av våra kommentarer i Programvaran, och sist men inte minst, stödet inom området "kemi" och lagstiftning. "

GYNEX s.r.o.
Bratislava

„SBLCore har hjälpt oss att väsentligt påskynda skapandet och behandlingen av säkerhetsuppgifter. Tack vare den här mjukvaran har vi en organiserad databas över alla säkerhetsuppgifter som skapats av oss till vårt förfogande. "

Pavla Soukupová
Institutionen för marknadsföring och inköp
dm drogerie markt s.r.o.

"Bearbetningen av våra säkerhetsuppgifter är mycket snabbare med SBLCores programvara. Den automatiska överföringen av data från ämnesdatabasen till relevanta delar av en given säkerhetsuppgift har eliminerat de långa sökningarna med avseende på exponeringsgränsvärden, miljö- och toxikologisk data osv. Dessutom är översättningarna till varje språk väldigt snabbt - man behöver endast översätta några meningar istället för sidor av text, i genomsnitt tretton, för var och en av våra säkerhetsuppgifter. Lagstiftningen uppdateras genom uppdateringar. Uppdateringspaket skapas direkt av teamet som sköter SBLCore-implementering och vi kan alltid lita på att de är mycket noggranna. "

DENAS COLOR a.s.

„I have already made our safety sheets in the languages that we need. It’s quite easy to do, once all substances that are needed for the safety sheets are added accurately. I had to add quite a few, but that is only one time. Now we can make the safety sheets easily in any language we want. That saves a lot of time.“

Toon Vermeule
Easy Life International B.V., Holland

”Jag har använt SBLCore programvaran sedan november 2016. Tack vare den har jag sparat en del pengar. Programmet fungerar mycket bra. Jag kan snabbt reagera på förändringar i produktreceptet. Jag använder också programvaran för att definiera nya produktrecept, då jag kan reagera på produktens sammansättning så att klassificeringen blir så smidig som möjligt. Jag är verkligen mycket nöjd med verktyget och är glad att vi inköpt programmet. "

Marcela Stiborová
S A E L A s.r.o.

”Jag kan inte tänka mig vårt familjeföretag utan SBLCore. Det garanterar tidsoberoende, säkerhet och tydlighet, allt i ett. Professionella översättningar till främmande språk som är klar på några sekunder är också till stor fördel. "

Marek Rauš
Produktionsdirektör
Trix Praha spol., s r.o.

”Vi har aktivt använt SBLCore Säkerhetsdatablad i fyra år. Programmet är användarvänligt, vi kunde skapa de första säkerhetsdatabladen direkt efter den första utbildningen, och våra kollegor i Slovakien, Polen, Ungern, Slovenien och Serbien tycker också om att använda det. Jag uppskattar programmets flexibilitet , eftersom det hjälper till att skapa ett enkelt SDB snabbt och kan hantera även de mest krävande uppgifterna, t.ex.när det gäller komplicerade blandningar. Dessutom värdesätter jag den välstrukturerade databasen med bra förmåga att snabbt uppdatera och sist men inte minst uppskattar vi teknisk support som villigt och professionellt hjälpt oss lösa våra problem och besvara våra frågor. "

Jana Jahodová
HSH Chemie s.r.o.

„I sökandet efter en fungerande metod knuten till behovet för sammanställningar av säkerhetsdatablad och deras administration har jag satsat på software lösningen SBLCore. SBLCore införde vi främst som en säkerhetskopierings och uppbacknings lösning för operativsystemet. Inom kort visade det sig dock att det är ett kraftigt instrument med vilket vi nu utformar säkerhtetsdatablad för ŠKODAS hela sortiment av orginella delar och tillbehör. Med dess hjälp har vi lyckats klara oss bra vid revisioner hos utländska importörer och försäljningen har därmed kunnat hållas uppe. Vi använder 18 språk lokaliseringar. Om användarna vet vad de vill och hur detta ska uppnås är SBLCore ett bra hjälpverktyg."

Ing. Tadeáš Narovec
Samordnare av farliga angelägenheter

ŠKODA AUTO a.s.

Referenser

AROCO
ENASPOL
HEXPOL Compounding
SEVEROCHEMA
ŠKODA AUTO
Baumit
REDROCK
dm drogerie markt
MOL
HF servis
ACE Trade
RITCHI
O.K. SERVIS BioPro
Country Life
AROMA
Auto-Color
BETOSAN
DEDRA
BIONA
Servind
Chemotex
Colorlak
Noroo Bee Chemical
Letiště Praha
ANTI-GERM
PENTA
Inter Cars
Dr. Kulich Pharma
ALCHIMICA
DONAUCHEM
DENAS COLOR
LUBRICANT
Gumárny Zubří